Hợp tác thực hiện truy xuất nguồn gốc cho nông sản Việt Nam

(VOV5) - Trung tâm mã số mã vạch Quốc gia sẽ thực hiện đánh giá, hỗ trợ chuẩn hoá hệ thống truy xuất nguồn gốc của Foodmap theo quy định các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc quốc gia và quốc tế.

Nhằm thúc đẩy hoạt động mã số mã vạch và truy xuất nguồn gốc, Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Bộ Khoa học và công nghệ) hơp tác với Công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại UFO (UFO Technology)- đơn vị sở hữu sàn thương mại điện tử Foodmap.

Theo đó, Trung tâm mã số mã vạch Quốc gia sẽ thực hiện đánh giá, hỗ trợ chuẩn hoá hệ thống truy xuất nguồn gốc của Foodmap theo quy định các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh đó, kết nối hệ thống của Foodmap với hệ thống của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia nhằm đưa các sản phẩm đã được kiểm tra giám sát đạt yêu cầu lên sàn thương mại của Foodmap và sử dụng chung mẫu tem truy xuất nguồn gốc có thương hiệu của hai bên.

Trung tâm mã số mã vạch Quốc gia cũng cho biết, sẽ đào tạo nâng cao cao năng lực cho cán bộ của Foodmap về tiêu chuẩn, kỹ năng đánh giá kiểm tra thông tin, đào tạo thực tế tại hiện trường. Foodmap trở thành đối tác của Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia thực hiện dịch vụ “Kiểm tra xác nhận thông tin truy xuất”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác