Phát triển Khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

(VOV5) - Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Phát triển Khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa  - ảnh 1 Nông dân An Giang đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại.
Ảnh: Công Mạo/TTXVN 

Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện gồm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; Rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đầu tư, tài chính và doanh nghiệp, bảo đảm đồng bộ với các quy định pháp luật về khoa học công nghệ; Tái cơ cấu các chương trình khoa học công nghệ quốc gia, nâng cao năng lực ứng dụng khoa học công nghệ; Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ; Tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh thị trường khoa học công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác