Tăng cường chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

(VOV5)- Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị và triển khai Kết luận của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động, nhận thức về quan hệ lao động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động đã có chuyển biến.Tăng cường chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp - ảnh 1

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị và triển khai Kết luận của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động (Ảnh: Lao Động) 


“Cần tạo chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”. Đây là chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị và triển khai Kết luận của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị các cấp tổ chức đảng, chính quyền, các doanh nghiệp, tổ chức đại diện người lao động đổi mới phương thức học tập; quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quan hệ lao động trong doanh nghiệp một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp./.

Phản hồi

Các tin/bài khác