Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược công nghiệp hóa

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đưa ra mục tiêu đến năm 2020 phát triển ngành công nghiệp điện tử Việt Nam có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới, đóng góp lớn cho kinh tế quốc dân, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện chiến lược công nghiệp hóa - ảnh 1


Về phát triển ngành công nghiệp máy nông nghiệp, Quyết định nêu rõ các Bộ, ngành cần thực hiện chương trình hỗ trợ máy nông nghiệp đáp ứng yêu cầu của nông dân để khuyến khích người nông dân sử dụng máy móc nông nghiệp. Về phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đưa ra định hướng đến năm 2020 đưa Việt Nam trở thành quốc gia cung cấp tin cậy về các sản phẩm nông, thủy sản và thực phẩm an toàn với chất lượng cao. Kế hoạch hành động định hướng đến năm 2020 phát triển mạnh ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng trở thành ngành công nghiệp chủ lực, có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu xử lý ô nhiễm môi trường, sử dụng năng lượng bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác