Trao đổi, chia sẻ thông tin, khai thác hợp lý trong bảo tồn, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển

(VOV5) - Hai tổng cục hợp tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu; sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; hợp tác quốc tế...

Chiều 14/10, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường ký kết quy chế phối hợp công tác với Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp thực hiện trong bảo vệ môi trường biển.

Trao đổi, chia sẻ thông tin, khai thác hợp lý trong bảo tồn, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - ảnh 1Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản Trần Đình Luân ký quy chế phối hợp công tác. - Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn 

Theo đó, hai tổng cục hợp tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu; thực hiện quản lý điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Hai bên phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quản lý hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản trên biển, bảo tồn, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.

Trong quá trình xây dựng các chính sách, pháp luật, hai bên có sự tham vấn, chia sẻ thông tin lẫn nhau, mỗi bên có thể đề xuất, kiến nghị với bên còn lại việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác