Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Hòn ngọc chiếu sáng Biển Đông”

(VOV5) - Điều này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại buổi làm việc về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội với lãnh đạo chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh chiều 27/6. 


Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Hòn ngọc chiếu sáng Biển Đông” - ảnh 1
Thủ tướng cùng lãnh đạo Chính phủ, TP.HCM tại bổi làm việc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh cần xác định rõ tầm nhìn trong bối cảnh mới với một nền kinh tế đổi mới sáng tạo, có sức lan tỏa, là động lực cho sự phát triển bền vững, và là đầu tàu của cả nước trong hội nhập sâu rộng có hiệu quả vào nền kinh tế khu vực và thế giới: "Với tầm nhìn đó, Thành phố cần đặt vấn đề rõ hơn trong chỉ đạo quản lý, nhất là những giải pháp về khoa học công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tôi đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh phải có ước mơ xa hơn, cao hơn, quyết tâm chính trị rõ hơn thì bước đi và tiến công cách mạng vào lĩnh vực then chốt mới mạnh mẽ và toàn diện. Với cách đặt vấn đề đó, Thành phố Hồ Chí Minhlà “Hòn ngọc chiếu sáng biển đông” chứ không phải là “Hòn ngọc Viễn Đông” theo cách gọi thông thường".Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành “Hòn ngọc chiếu sáng Biển Đông” - ảnh 2


Thủ tướng chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 4 mục tiêu đó là xây dựng Thành phố trở thành thành phố thông minh, với khả năng kết nối sâu sắc vào chuỗi giá trị khu vực và thế giới; phải phát huy được vai trò của trung tâm nguồn lực chất lượng cao; phải là điểm nhấn thu hút đầu tư và khởi nghiệp và phải hướng tới nền kinh tế thị trường hài hòa, bền vững.

Phản hồi

Các tin/bài khác