Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu: Chuỗi Hội thảo trực tuyến về khoa học – công nghệ và khởi nghiệp kinh doanh

(VOV5) - Mục tiêu của chuỗi hội thảo này là xác định các ưu tiên nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ và khởi nghiệp kinh doanh, đề xuất ứng dụng phục vụ sự phát triển của Việt Nam.

Hướng tới Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 3 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu triển khai chuỗi 14 hội thảo trực tuyến về Khoa học - Công nghệ và Khởi nghiệp Kinh doanh trong tháng 10 năm 2020.

Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu: Chuỗi Hội thảo trực tuyến về khoa học – công nghệ và khởi nghiệp kinh doanh - ảnh 1Minitalk 8: "Vai trò của sở hữu trí tuệ trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo". - Nguồn: thanhgiong.vn 

Mục tiêu của chuỗi hội thảo này là xác định các ưu tiên nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ và khởi nghiệp kinh doanh, kết nối chuyên gia và xây dựng các đề án nghiên cứu, đề xuất ứng dụng có tính khả thi, phục vụ sự phát triển của Việt Nam.

Ngoài ra, còn có Hội thảo Minitalk 8 với chủ đề "Vai trò của sở hữu trí tuệ trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác