Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III, năm 2020

(VOV5) - Hơn 200 đại biểu chính thức tham dự Diễn đàn là các đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài 

Trong 02 ngày 21 và 22/11/2020, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III, năm 2020 với chủ đề: “Việt Nam 2045”.

Tại Diễn đàn, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận 04 nhóm chủ đề: đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; vai trò của khoa học – công nghệ trong phục vụ phát triển đất nước; vai trò của thanh niên và trí thức trẻ trong tham gia phát triển đất nước đến năm 2045.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ III, năm 2020 - ảnh 1Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II./ 2010 - Ảnh tuoitrethudo.vn

Hơn 200 đại biểu chính thức tham dự Diễn đàn là các đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài có các đề tài nghiên cứu hoặc hướng nghiên cứu khả thi; các đại biểu là trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước, có hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc đang đảm nhận các vị trí công việc liên quan đến các nhóm nội dung của Diễn đàn.

Kết thúc Diễn đàn, các đại biểu sẽ thông qua Báo cáo đề xuất, khuyến nghị của Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần III, 2020; Báo cáo chuyên môn sâu về 04 chủ đề được thảo luận và Kỷ yếu Diễn đàn, danh sách các nhóm nghiên cứu chuyên sâu…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác