Lễ ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2026“

(VOV5) - Chương trình nhằm mục tiêu tạo cơ chế phối hợp giữa hai cơ quan trong quá trình triển khai các hoạt động đối ngoại và công tác phát triển thanh thiếu niên, sinh viên Việt Nam.

Ngày 29/12/2021, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn trang trọng tổ chức Lễ ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn giai đoạn 2022-2026”.

Lễ ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2026“ - ảnh 1Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2026.

Chương trình phối hợp công tác nhằm mục tiêu tạo cơ chế phối hợp đồng bộ, chặt chẽ hơn nữa giữa hai cơ quan trong quá trình triển khai các hoạt động đối ngoại và công tác phát triển thanh thiếu niên, sinh viên Việt Nam như: đoàn kết, tập hợp, củng cố, phát huy vai trò, thu hút nguồn lực thanh niên, sinh viên Việt Nam ngoài nước; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng ở ngoài nước đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở ngoài nước; nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Lễ ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2026“ - ảnh 2Quang cảnh tại buổi lễ.

Hai cơ quan sẽ tập trung hợp tác trên các lĩnh vực: Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, công tác giáo dục l‎ý tưởng cho đoàn viên, thanh niên ở ngoài nước; Đoàn kết, tập hợp thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài; Định hướng, tổ chức các hoạt động; Quan tâm chăm lo, hỗ trợ thanh niên Việt Nam ở ngoài nước; Nâng cao hiệu quả các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị; nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi; Vận động, tranh thủ nguồn lực quốc tế hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Lễ ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2026“ - ảnh 3Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, khẳng định mong muốn cùng Trung ương Đoàn thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi nội dung công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh vai trò rường cột và những thành tựu to lớn của thanh niên, thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. Ông Bùi Thanh Sươn bày tỏ vui mừng trước việc hai cơ quan đã thống nhất nội dung và tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2026; nhấn mạnh chương trình sẽ góp phần tích cực, đẩy mạnh công tác phát triển thanh niên cả trong và ngoài nước, tập hợp rộng rãi và tăng cường thu hút nguồn lực thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho phát triển đất nước.

Lễ ký kết “Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2026“ - ảnh 4Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, bày tỏ cảm ơn Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và các đơn vị của Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Trung ương Đoàn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, đề nghị Bộ Ngoại giao quan tâm, hỗ trợ, phối hợp với Trung ương Đoàn triển khai hiệu quả hơn nữa công tác thông tin đối ngoại, thu hút và phát huy nguồn lực của du học sinh, trí thức trẻ, doanh nghiệp trẻ, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam theo Chiến lược Phát triển Thanh niên giai đoạn 2021 - 2030.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác