Thông tin biển đảo 13/05/2023

Thông tin biển đảo 13/05/2023

(VOV5) - Chủ đề của hội nghị ANCM-17 năm nay là: “Hiệp lực trên biển: Gắn kết khu vực vì hòa bình và ổn định”