60 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam

60 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam

(VOV5) - Sáng 14/03, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam....