Khơi dậy niềm tự hào về hàng Việt Nam

Khơi dậy niềm tự hào về hàng Việt Nam

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động...