Xa quê, nhớ Tết

Xa quê, nhớ Tết

(VOV5) - Có lẽ, với những người con xa xứ, “xuân quê hương” là một nỗi nhớ có thể gọi tên. Chính vì thế mà dù có đi đến tận nơi đâu...