Tuyên bố chung Việt Nam – Áo

Tuyên bố chung Việt Nam – Áo

(VOV5) -Hai Thủ tướng nhất trí đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo luôn được quan tâm thúc đẩy...