Chào Tháng Tám

Chào Tháng Tám

(VOV5) - Tháng 8 về trong mênh mang những cảm xúc về mùa thu của quá khứ, thu của hiện tại và tương lai