Hội nghị SOM ASEAN đặc biệt

Hội nghị SOM ASEAN đặc biệt

(VOV5) - Kết quả trao đổi tại Hội nghị lần này là cơ sở để tiếp tục tham vấn, trao đổi với các trụ cột của Cộng đồng ASEAN trước khi...
 Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN

Hội nghị các Quan chức cao cấp ASEAN

(VOV5) - ASEAN cần nỗ lực thực hiện thành công các trọng tâm, ưu tiên đề ra cho năm 2019 nhằm thúc đẩy một Cộng đồng bền vững về mọi mặt