Sống như những đóa hoa

Sống như những đóa hoa

(VOV5) - Bảo Quyên Quang Tiến và những bạn trẻ của quỹ Ấm Project đang truyền đi trong cộng đồng nguồn cảm hứng sống và giá trị cao đẹp của tình...