Nhà Gươl của người Cơ Tu

Nhà Gươl của người Cơ Tu

(VOV5) - Các buôn làng của người Cơ Tu dù giàu hay nghèo đều có nhà Gươl. Nhà Gươl là trung tâm sinh hoạt của cả buôn làng