Những giai điệu Việt - Nga

Những giai điệu Việt - Nga

(VOV5) - Những giai điệu Việt - Nga là tình cảm của Việt Nam đối với cuộc cách mạng đã lập nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới