Tọa đàm về Hiệp định EVFTA và IPA

(VOV5) -với những chia sẻ cụ thể về cơ hội và thách thức từ Hiệp định thương mại tự do đối với cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam