Tạm biệt mái trường

Tạm biệt mái trường

(VOV5) - Xin tạm biệt những ghế đá sân trường với bao kỷ niệm, tạm biệt tiếng trống tan giờ, tạm biệt bảng đen, cửa sổ… Tất cả những gì thân yêu...