Vị ngọt cam Hưng Yên

Vị ngọt cam Hưng Yên

(VOV5) - Hiện nay, ước tính 70% diện tích cam của Hưng Yên đang được canh tác theo hướng VietGap