ASEAN là đối tác chủ chốt của Canada

ASEAN là đối tác chủ chốt của Canada

(VOV5) - Việt Nam cũng khẳng định lại lập trường nguyên tắc nhất quán của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh ASEAN và Canada cần phối hợp bảo đảm môi trường...