Một người yêu nước mình

Một người yêu nước mình

(VOV5)- Có những nhà khoa học cho cảm giác sâu sắc về một người yêu nước mình, dẫu họ không bao giờ nói đến những từ ấy - mà tôi đã vinh hạnh...