Quốc hội họp phiên bế mạc

Quốc hội họp phiên bế mạc

(VOV5) - Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV