Tháng Tư yêu dấu...

Tháng Tư yêu dấu...

(VOV5) - Hà Nội những ngày này ngập tràn sắc trắng của hoa loa kèn. Vậy là tháng 4 đã lại về, gợi lên trong tôi bao nhiêu kỷ niệm