Dân tộc Khmer ở Việt Nam

Dân tộc Khmer ở Việt Nam

(VOV5)- Dân tộc Khmer có cả một kho tàng phong phú về truyện cổ và có kiến trúc chùa tháp đặc sắc