Tham khảo chính trị Việt Nam - Cuba

Tham khảo chính trị Việt Nam - Cuba

(VOV5) - Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống...