FDI vào Việt Nam tăng

FDI vào Việt Nam tăng

(VOV5) - FDI thực hiện ước đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước