Google vinh danh Ca trù Việt Nam

Google vinh danh Ca trù Việt Nam

(VOV5) - Google lấy hình ảnh ca trù Việt Nam làm biểu tượng tạm thời trên trang chủ (Google Doodle) của trang web “Google.com”