Khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội 2019

Khai mạc Tháng khuyến mại Hà Nội 2019

(VOV5) - Tháng khuyến mại của Hà Nội sẽ thúc đẩy sự gắn kết giữa hình thức kinh doanh truyền thống và thương mại điện tử để mang đến mô hình...
Đến năm 2025 Hà Nội có thêm 5 quận

Đến năm 2025 Hà Nội có thêm 5 quận

(VOV5) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng bốn huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng...