Đầu Xuân, về Đông Môn nghe ca trù

Đầu Xuân, về Đông Môn nghe ca trù

(VOV5) - Ca trù trường tồn trên mảnh đất Đông Môn không phải chỉ bởi nó đã ngấm vào máu thịt của con người nơi đây mà đã trở thành một...
Day dứt mối tình Thời hoa đỏ

Day dứt mối tình Thời hoa đỏ

(VOV5) - Cho dù họ vẫn đi bên nhau, nhưng ý nghĩ của hai người lúc gần, lúc xa, lúc như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp gỡ