Kinh tế  Việt Nam khi hội nhập

Kinh tế Việt Nam khi hội nhập

(VOV5) - Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, trong đó tập trung vào lĩnh vực kinh tế, tác động của các Hiệp định thương mại quốc tế đối...