Điện mừng quốc khánh Trung Quốc

Điện mừng quốc khánh Trung Quốc

(VOV5) - Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc lành...