Tuyên bố chung Việt Nam - Lào

Tuyên bố chung Việt Nam - Lào

(VOV5) - Trong 2 ngày 24, 25/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Việt Nam đã thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào