Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam

Tuần lễ văn hóa Haiti tại Việt Nam

(VOV5) - Việt Nam và Haiti chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1997. Quan hệ Việt Nam-Haiti được lãnh đạo cấp cao hai nước vun đắp và mở...
Tuyên bố chung Việt Nam – Haiti

Tuyên bố chung Việt Nam – Haiti

(VOV5) - Tuyên bố chung nêu rõ Việt Nam và Haiti nhất trí tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai nước nhằm góp phần...