Cơ hội cho doanh nghiệp Việt, Czech

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt, Czech

(VOV5) - Các doanh nghiệp Việt Nam và CH Czech cần tận dụng thời cơ khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam (EVFTA)...