Việt Nam và EU ký hiệp định FPA

Việt Nam và EU ký hiệp định FPA

(VOV5) - Hiệp định này mở đường để Việt Nam có thể tham gia vào các hoạt động quản lý khủng hoảng mang tính chất nhân đạo