Người Việt mừng Quốc khánh Canada

Người Việt mừng Quốc khánh Canada

(VOV5) - Không chỉ tạo nên một cộng đồng đoàn kết, gìn giữ văn hóa Việt nơi xa xứ, người Việt tại Canada còn chủ động tìm hiểu và hòa nhập...