Xuân đến cùng những tin yêu

Xuân đến cùng những tin yêu

(VOV5) - Người Việt ở Ai Cập mừng và tự hào khi Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cuộc sống, hạnh phúc của người dân
Têt Việt ở Trời Âu

Têt Việt ở Trời Âu

(VOV5) - Ở trời Âu sắp Tết mà chẳng có chút nào không khí Tết, từ thời tiết đến không gian, người Việt chúng ta chỉ còn chuẩn bị Tết như một...