Làng nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp

Làng nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp

(VOV5) - Đây là làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống có bề dày lịch sử hàng trăm năm. Làng Mỹ Nghiệp cũng được coi là cái nôi nghề dệt thổ...