Lễ hội mùa Xuân

Lễ hội mùa Xuân

(VOV5) - Hiện nay mỗi năm cả nước có hơn 8.000 lễ hội lớn nhỏ, bình quân mỗi ngày, cả nước có gần 30 lễ hội