Mùa xuân gieo trồng của làng Việt

Mùa xuân gieo trồng của làng Việt

(VOV5) - Những ngày đầu Xuân mới, ở nhiều làng quê Việt Nam, diễn ra nhiều lễ hội đầu Xuân, trong đó có những lễ hội gieo trồng đặc trưng