Argentina vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Argentina vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(VOV5) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, là động lực lớn lao đối với cuộc đấu tranh các dân tộc bị...