Bản làng kiểu mẫu ở Lai Châu

Bản làng kiểu mẫu ở Lai Châu

(VOV5) - Bản nông thôn kiểu mẫu, kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng đang là sự lựa chọn hiệu quả của nhiều bản có thế mạnh du lịch...