Hội nghị giao ban báo chí cuối năm

(VOV5) - "Rất mong các cơ quan báo chí tuyên truyền làm sao khẳng định được vai trò, sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp của đất nước