Liên hoan phim Đức-SCHLINGEL

Liên hoan phim Đức-SCHLINGEL

(VOV5) - Những bộ phim được lựa chọn kỹ lưỡng cho năm nay là những phim rất thành công tại Đức cũng như châu Âu