Phát động Năm Bản sắc ASEAN 2020

Phát động Năm Bản sắc ASEAN 2020

(VOV5) - ASEAN đặt mục tiêu mở rộng phạm vi truyền thông xã hội và các chương trình giáo dục tại chỗ trong các trường đại học trong vòng năm năm...