Kinh tế Việt Nam đang phục hồi

Kinh tế Việt Nam đang phục hồi

(VOV5) - Tình hình kinh tế - xã hội ngày càng tốt hơn. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn tiếp tục được bảo đảm, duy trì được tăng...