Mặn mòi nghề muối Sa Huỳnh

Mặn mòi nghề muối Sa Huỳnh

(VOV5) - Các bạn trẻ kiều bào hiểu thêm về một nghề truyền thống của làng quê Sa Huỳnh, nơi có hạt muối hóa thân từ biển mặn, có giọt mồ...
Diễn đàn Nông nghiệp Mùa Thu 2019

Diễn đàn Nông nghiệp Mùa Thu 2019

(VOV5) - Diễn đàn Nông nghiệp Mùa Thu 2019 với chủ đề: “Chính sách đất đai và sự phát triển nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.”